Asar Home Page

Spec-OP: Dominique Bourreau

Armia: Ariadna - Merovingian Rapid Response

Gracz: Artois - thomas_best[malpa]tlen.pl

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 13 10 11 12 1 0 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous No Cube Linkable Multiterrain

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Knife -- -- -- -- PH-2 -- N No False True
Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 1

Wydane:1

Pozostałe:0

Notatki

MEDEVAC dla spec-opsa - zdany


Promotion Level: 1 upgrade: +3 promotion rolla

Command and Controlls Screen

  • Logistics Spec : +3 to the promotion roll

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: chupakabra
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 1
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 54
Wydane XP: 1