Asar Home Page

Spec-OP: Artem Diakow

Armia: Ariadna

Gracz: wedge - spinaker83pl[malpa]gmail.com

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 13 12 11 14 1 0 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous Cube Hacker Device Minelayer

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Knife -- -- -- -- PH-2 -- N No False True
Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False
Chain Rifle -- -- -- -- 13 1 N Large False False

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 105

Wydane:105

Pozostałe:0

Notatki

+1 AVA dla Szaser


Misja 203: Zakupiono Cube

Misja 205: Zakupiono:
- Mobile Reserve Spec Level 1: +5 Army Points
- Mobile Reserve Spec Level 2: +10 Army Points
- Logistic Spec Level 1: +3 Promo Roll

Misja 301: Zakupiono

Logistic Spec Level 2: +3 Promo Roll & +1 SWC
Support Force Spec Level 2: +1 AVA for Highlander Cateran

Misja 302:

Misja 302:

Misja 303: Promo roll na level 3 wyszedł

Zakupiono

PSI-Ops Spec Level 1: +10% higher treshold for retreat
PSI-Ops Spec Level 2: +10% higher treshold for retreat
PSI-Ops Spec Level 3: +1 mercanery figure without paying cost or SWC

Misja 401: Zakupiono

Mobile Reserve Spec Level 3: +10 Army Points

Doctor 2XP
-6BTS 5XP

Specjaliści którzy "wyszli z misji"

Irmandihno with Chain Rifle
Chasseur FO
Dozer with Akrylat Konone
Tank Hunter ADHL
Kaplan Engineer ADHL

Misja 402 : Zakupiono AP HMG, V: No Wound Incapacitation, +1BS (2lev), +2(+1)WIP

Modele które "wyszły" z misji:
Kaplan Engineer ADHL
Kaplan Spitfire
Chasseur Minelayer
Senore Masaccre
Irmadihno Chain Rifle
Irmadihno Chain Rifle
Dozer Akrylat-Konone

Misja 403: Medevac dla Spec Opsa zdany.
Ostatnie 5 punktów wydaje na podniesienie BS o kolejne +1.

Dzięki za kampanię. Proszę o ładne uzupełnienie statystyk Spec żebym mógł sobie go wydrukować i w ramkę oprawić;)

Misja 403: Medevac dla Spec Opsa zdany.
Ostatnie 5 punktów wydaje na podniesienie BS o kolejne +1.

Dzięki za kampanię. Proszę o ładne uzupełnienie statystyk Spec żebym mógł sobie go wydrukować i w ramkę oprawić;)

Command and Controlls Screen

  • Support Force Spec : +1 to AVA of 1 troop
  • Immediate deployment Spec : +3 to initiative roll
  • Immediate deployment Spec : +3 to initiative roll

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 3
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 152
Wydane XP: 3

Chapter 1 - Incursion in the NZ

102 Activation and Triangulation
Przeciwnik: teperak
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 8
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 260
Wydane XP: 8

Chapter 1 - Incursion in the NZ

103 Central Seizure
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 81
Wydane XP: 2

Chapter 2 - Grand Guidnol

201 Jungle Ambush
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 119
Wydane XP: 5

Chapter 2 - Grand Guidnol

203 Exfiltration
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 310
Wydane XP: 2

Chapter 2 - Grand Guidnol

205 Emergency Station
Przeciwnik: Hafes
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 256
Wydane XP: 9

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

301 Countdown Run
Przeciwnik: Dardzin
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 15
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 121
Wydane XP: 10

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

302 Rescue and Medevac
Przeciwnik: Czys
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 12
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 194
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

303 Departure at noon
Przeciwnik: Hafes
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 307
Wydane XP: 16

Chapter 4 - The Last Cosmolite

401 Breaking and Entering
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 10
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 185
Wydane XP: 16

Chapter 4 - The Last Cosmolite

402  Contaminatd Area
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 22
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 251
Wydane XP: 24

Chapter 4 - The Last Cosmolite

403 Collapse
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 365
Wydane XP: 5

Chapter 4 - The Last Cosmolite

403 Collapse
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 365
Wydane XP: 5