Asar Home Page

Spec-OP: Ferrth Sarso

Armia: PanOceania - Military Order

Gracz: Dardzin - deerhunter91[malpa]o2.pl

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 15 12 10 13 1 0 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous Cube Religious Troop Climbing Plus Hacker Device Engineer

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Combi Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Knife -- -- -- -- PH-2 -- N No False True

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 27

Wydane:23

Pozostałe:4

Notatki

Misja 101:


Rzut na MEDEVAC Father - Officer Gabriel De Fersen - zdany


Misja 103: Rzut na MEDEVAC Father - Officer Gabriel De Fersen - zdany Rzut na MEDEVAC Ferrth Sarso - niezdany Rzut na CUBEVAC


Misja 201: Command and Controlls Screen Logistics Spec : +3 to the Promotion roll Poprawka do misji 103: Rzut na CUBEVAC mojego Spec Opsa był zdany, wkradł się błąd.

Misja 203: Misja 203:
Rzut na MEDEVAC Spec - Ops - zdany

Misja 301:

Misja 302: Misja 302:
Rzut na MEDEVAC Father - Officer Gabriel De Fersen - niezdany
Rzut na CUBEVAC Father - Officer Gabriel De Fersen - zdany
Rzut na MEDEVAC Ferrth Sarso - zdany

Kupuję HMG za 8 p. i Mimetism za 4 p.

Misja 303: Misja 303:
SpecOps - stracony w akcji!
Joanna d'Arc - rzut na MEDEVAC niezdany
rzut na CUBEVAC - zdany

Command and Controlls Screen

  • Immediate deployment Spec : +3 to initiative roll

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 85
Wydane XP: 4

Chapter 1 - Incursion in the NZ

102 Activation and Triangulation
Przeciwnik: Eryald
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 300
Wydane XP: 5

Chapter 1 - Incursion in the NZ

103 Central Seizure
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 126
Wydane XP: 0

Chapter 2 - Grand Guidnol

201 Jungle Ambush
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 6
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 156
Wydane XP: 2

Chapter 2 - Grand Guidnol

203 Exfiltration
Przeciwnik: KvaNfield
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 38
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

301 Countdown Run
Przeciwnik: wedge
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 90
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

302 Rescue and Medevac
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 3
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 76
Wydane XP: 12

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

303 Departure at noon
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 209
Wydane XP: 0