Asar Home Page

Spec-OP: John O`Conor

Armia: Ariadna

Gracz: Aleksander - bdawiec[malpa]interia.pl

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 13 10 11 12 1 0 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous No Cube Multiterrain

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Knife -- -- -- -- PH-2 -- N No False True
Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 19

Wydane:18

Pozostałe:1

Notatki

Misja 204:

Misja 301:

Misja 301:

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: Czys
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 1
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 195
Wydane XP: 0

Chapter 1 - Incursion in the NZ

102 Activation and Triangulation
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 50
Wydane XP: 0

Chapter 2 - Grand Guidnol

202 Hidden Witnes
Przeciwnik: teperak
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 230
Wydane XP: 0

Chapter 2 - Grand Guidnol

204 Hijacking
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 200
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

301 Countdown Run
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 18
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 240
Wydane XP: 18