Asar Home Page

Spec-OP: Zak McKracken

Armia: Nomads - Bakunin

Gracz: Fala - sket_fala[malpa]o2.pl

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 13 10 10 15 0 -3 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous Cube Linkable Shock Immunity Climbing Plus Hacker Device Engineer Mimetism

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Combi Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Electric Pulse -- -- -- -- -- -- -- No False False

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 83

Wydane:83

Pozostałe:0

Notatki

Misja 101: Spec-Ops został zabity


Misja 102: Spec-Ops przeżył


Misja 103: Spec-Ops przeżył - zdał Medivaca.


Misja 201: Spec-Ops przeżył, Zoe nie zdany Cubevac


Misja 204: Spec ops przeżył, promotion roll nie wyszedł

Misja 205: Zak McKracken zginął. Kusanagi zginęła. Promotion roll nie wyszedł. Został powołany nowy Spec ops, Peter Riviera.

Misja 301: Spec ops przeżył, promotion roll nie wyszedł.

Zakupy dla spec opsa Petera Riviery: Doctor (2), +3 WIP (5), V: No Wound Incapacitation (8), CH: Mimetism (4)
Level 3 Logistics spec (9).

Misja 302: Kupuję Hackera za 2 xp. Promotion roll wyszedł - mam 2 level promocji.

Misja 303: Cubevac zdany, promotion roll nie zdany.

Misja 401: Promotion roll nie wyszedł. Windami zjechali 2 x Zero Hacker. Kupuję dla Spec opsa Multi snajpę za 6xp i Climbing Plus za 3xp.

Misja 402 : 3 ziomów weszło do środka - spec ops, moderator granatnik i marker. Promotion roll udany! Kupuję +1W (10xp), Engineer (2xp) i +1BS (2xp) dla spec opsa. Naprzód do rdzenia!

Misja 403: They are all dead!

Command and Controlls Screen

  • Logistics Spec : +3 to the promotion roll
  • Logistics Spec : +1 SWC & +3 to the promotion roll
  • Immediate deployment Spec : +3 to initiative roll
  • Immediate deployment Spec : +3 to initiative roll

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: teperak
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 272
Wydane XP: 7

Chapter 1 - Incursion in the NZ

102 Activation and Triangulation
Przeciwnik: chupakabra
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 10
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 196
Wydane XP: 5

Chapter 1 - Incursion in the NZ

103 Central Seizure
Przeciwnik: wedge
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 257
Wydane XP: 9

Chapter 2 - Grand Guidnol

201 Jungle Ambush
Przeciwnik: wedge
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 2
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 73
Wydane XP: 4

Chapter 2 - Grand Guidnol

204 Hijacking
Przeciwnik: Aleksander
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 240
Wydane XP: 5

Chapter 2 - Grand Guidnol

205 Emergency Station
Przeciwnik: Czys
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 1
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 0
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

301 Countdown Run
Przeciwnik: Aleksander
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 25
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 189
Wydane XP: 28

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

302 Rescue and Medevac
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 227
Wydane XP: 2

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

303 Departure at noon
Przeciwnik: chupakabra
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 58
Wydane XP: 0

Chapter 4 - The Last Cosmolite

401 Breaking and Entering
Przeciwnik: Czys
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 6
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 242
Wydane XP: 9

Chapter 4 - The Last Cosmolite

402  Contaminatd Area
Przeciwnik: chupakabra
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 13
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 218
Wydane XP: 14

Chapter 4 - The Last Cosmolite

403 Collapse
Przeciwnik: wedge
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 0
Wydane XP: 0