Asar Home Page

Spec-OP: Akira Kamikaze

Armia: Yu Jing

Gracz: chupakabra - chupakabra[malpa]o2.pl

Mov CC BS PH WIP ARM BTS W
4-4 14 11 10 14 1 -3 1


Umiejęstności:

Regular Not Impetuous Cube Climbing Plus Hacker Device Natural Born Warrior

Wyposażenie:

Name Short Medium Long Maximum Damage B Type of Ammunition Template E/M Vulnerability CC
Combi Rifle 0-8/0 8-16/+3 16-24/-3 24-48/-6 13 3 N No False False
Pistol 0-4/+3 4-8/0 8-12/-3 12-24/-6 11 2 N No False False
Knife -- -- -- -- PH-2 -- N No False True
EXP CCW -- -- -- -- PH -- Exp No False True

Punkty doświadczenia

Wszystkie zdobyte: 73

Wydane:46

Pozostałe:27

Notatki

W misji 101 zgineła Ko Dali.


+1 AVA dla Celestial Guard


W misji 102


Ko Dali zsepsitorowana. Spec Ops przeżył. W razie pytań pisać. Pzdr


jeszcze nie wiem na co wydam, najpierw chce wiedzieć jaka kolejna misja jest, może wtedy coś czego potrzebuje będzie dostępne. Nie miałem żadnych bohaterów imiennych, spec przeżył. Promotion roll nie wyszedł -moje zwycięstwo 7 do bodajże 3 (Kvan Ci napisze) -zdobyte 7 xp,jeszcze nie wiem na co wydam, najpierw chce wiedzieć jaka kolejna misja jest, może wtedy coś czego potrzebuje będzie dostępne. -Nie miałem żadnych bohaterów imiennych, -spec przeżył -promotion roll nie wyszedł Dziennikarza nie miałem, nikt nie przeżył, spec dostał ale medivac go uratował, xp nie zdobyłem, mam tylko te z poprzedniej misji, narazie nie wydaje


Misja 204: punkty muszę przemyśleć, spec przeżył, dziennikarz przeżył, wygrałem

Misja 205: spec ops padł, rzuty niezdane, więc on odpada. Promotion roll zdany, dziennikarza nie było. Xp nie wydaje, imienni bohaterowie przeżyli. Nowy spec ops będzie się wywodził z celestial guard, nazywał sie będzie Ajwaj Kosimazak. :)

Misja 301: grałem z Hafesem dlatego, że pary nie miałem, Nie miałem imiennych bohaterów anie speca. Punkty wydam na dniach. Promotiom roll niezdany

Misja 302: Wynik 8 do 8 więc chyba remis, dziennikarza nie miałem, za punkty kupuje
1 wound, hacking device, mimetyzm, spitfire, climbing plus, +1 do bs, No Wound Incapacitation, musimy jeszcze rzucić promotion roll

Misja 303: promotion roll nie wyszedł, dziennikarza nie było, przeżyło 218 pkt, dla speca martial arts 3 za 2 xp i exp ccw za 1 xp, 1 xp zostawiam
pzdr

Misja 401: dziennika nie było, spec zdechł, promotion roll wyszedł. Osiągnołem komplet promotion roll, dostałem więc chyba cały pierwszy poziom w tabeli.
Pzdr

Misja 402 : żem przegrał, 3 xp żem dostał, spec dostał, ale wyszedł z tego. Dla speca hacking device, mimetyzm i climbing plus.

Command and Controlls Screen

  • Logistics Spec : +3 to the promotion roll
  • Logistics Spec : +1 SWC & +3 to the promotion roll
  • Logistics Spec : +1 SWC & +3 to the promotion roll
  • Support Force Spec : +1 to AVA of 1 troop

Mission Control Screen

Chapter 1 - Incursion in the NZ

101 Data Recovery
Przeciwnik: Artois
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 8
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 212
Wydane XP: 7

Chapter 1 - Incursion in the NZ

102 Activation and Triangulation
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 183
Wydane XP: 5

Chapter 1 - Incursion in the NZ

103 Central Seizure
Przeciwnik: KvaNfield
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 223
Wydane XP: 0

Chapter 2 - Grand Guidnol

201 Jungle Ambush
Przeciwnik: KvaNfield
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 0
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 0
Wydane XP: 0

Chapter 2 - Grand Guidnol

204 Hijacking
Przeciwnik: Asar
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 7
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 281
Wydane XP: 14

Chapter 2 - Grand Guidnol

205 Emergency Station
Przeciwnik: KvaNfield
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 170
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

301 Countdown Run
Przeciwnik: Hafes
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 23
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 248
Wydane XP: 0

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

302 Rescue and Medevac
Przeciwnik: Hafes
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 8
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 235
Wydane XP: 8

Chapter 3 - The arravial of the Tohaa

303 Departure at noon
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 4
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 218
Wydane XP: 3

Chapter 4 - The Last Cosmolite

401 Breaking and Entering
Przeciwnik: Jarv
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 5
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 172
Wydane XP: 6

Chapter 4 - The Last Cosmolite

402  Contaminatd Area
Przeciwnik: Fala
Victory: 
Dziennikarz: 
XP zdobyte: 3
Liczba punktów z modeli które przeżyły: 70
Wydane XP: 3