Asar Home Page

Jak wygląda rozgrywka?

Z racji tego ze pytacie mnie jak grać w kampanię może na szybko napiszę jak to mniej więcej działa. Wynik realizacji misji sprawdza się porównując liczbę zrealizowanych celów za które są Objective Point. Dokładnie który z graczy i ile może ich zdobyć zostało opisane w misji. Liczba XP którą zdobywa się za realizację misji równa jest liczbie zdobytych Objectiv Pointów. Po zakończeniu misji można przejść do wydawania XPków.

XP można inwestować na dwa sposoby albo w Military Specjalist albo w Command Experience.

Military Specjalist: Pod tym pojęciem rozumiemy rozwijanie naszego Spec-Opsa. Ważna jest zasada która mówi że na jednym Spec-Opsie możemy mieć maksymalnie 3 Special Skills, 3 Weapon, 3 Equipement które zakupiliśmy za XP ponad to co posiadał Spec-Ops w swoim wejściowym profilu. Wszystkie szczegóły podane są w tabelach od T2 do T5 w podręczniku.

Kolejną ważną zasadą jest to w przypadku śmierci Spec-Opsa tracimy wszystko co na nim było.

Command Experience: Ten system jest nie co bardziej skompilowany ale są do dodatkowe możliwości związane z graczem a nie ze Spec-Opsem. W przypadku rozwoju tych umiejętności ważne jest że przed przystąpieniem do wydawania punktów XP musimy dokonać testu Promotion Roll.

Promotion Roll: Jest test D20 którego poziom trudności obliczany jest na podstawie tego czy gramy ludźmi czy obcymi, zdobytych Objective Point, tego czy nasz dziennikarz przeżył czy nie  

Jeśli nasz Spec-Op albo inny imienny bohater zakończą grę w stanie Unconscious, musimy dokonać testu MEDEVAC. Jest to Normal Roll którego wynik porównujemy z wynikiem w tabeli R1. Jeśli na koniec misji gracz miał żywego Lekarza albo Sanitariusza test ten jest łatwiejszy.

Jeśli test ten się nie powiedzie standardową procedurą jest próba odzyskania CUBA, procedurę tę nazywamy CUBEVAC. W terminologii gry jest to test Normal Roll z poziomem trudności określonym w tabeli R2. Łatwiejszy jeśli na koniec misji mieliśmy żywego lekarza, model z umiejętnością Baggage lub AI Beacon. 

Pliki do pobrania:

Kategorie

Użytkownik

Bookmark and Share